Nyheder

Bestyrelsen har konstitueret sig

Formand                             Hans Pedersen

Næstformand                     Karl Aage Jensen

Kasserer                              Erling Lemming

Sekretær                             Finn Ryge Pedersen

Skydeudvalgsformand     Erling Rasmussen

Menigt medlem                  Orla Juhl Pedersn

Menigt medlem                  Vakant

 

Der er lukket for kommentarer.