Aktiviteter

Denne aktivitet er desværre aflyst

Besøg i Sikringsstilling Nord

Lørdag den 10. august 2019

Vi kører fra Skyttehuset på Platanvej 17, 8600 Silkeborg kl. 8.30, hvorfra vi laver samkørsel til Sikringsstilling Nord

Tilmelding til Karl Aage Jensen på mail; kajensen@skylinemail.dk eller tlf.: 27628943

Program for dagen

  • Skovby batteri ved motorvej afkørsel 69 kl. ca. 10
  • Strandelhjørn batteri 10.45-11.45 
  • Pionerbroen på vejen til vores lille museum på Agerskovskole Nørregade 17, 6534 Agerskov kl 12.00-13.00 
  • Løgumkloster Krigs- og straffefangelejer kl 13.15-14.00

PS: Husk selv at medbringe forplejning og drikkevarer til turen

Forventet hjemkomst til Skyttehuset vil være omkring kl 17.00

Hvad er Sikringsstilling Nord

Sikringsstillingen Nord er en befæstningslinje anlagt af det tyske militær under Første Verdenskrig i perioden 1916-18 som sikring mod et angreb fra nord. Linjen strakte sig hen over det dengang tyske Sønderjylland fra østkysten ved Hoptrup til vestkysten på højde med Skærbæk. Den bestod af pigtrådsspærringer, en dobbeltlinje af delvist udgravede skyttegrave, artilleristillinger og dækningsrum, i alt omkring 800 bunkers.

Efter Sønderjyllands indlemmelse i Danmark i 1920 blev de fleste af bunkerne sprængt. En del er dog bevaret, og det er støtteforeningens formål at informere og værne om bunkerne, sørge for at de er tilgængelige, samt at fortsætte ægteparret Scott Hansens undersøgelse og kortlægning af stillingen.

Støtteforeningen for Sikringsstilling Nord har til huse på Agerskov Skole, Nørregade 17, Agerskov.

I foreningens lokaler opbevares ingeniør Mogens Scott Hansens bogsamling, en del af hans dokumentsamling og de fleste af de finurlige apparater, han konstruerede til sin livslange udforskning af sikringsstillingen. Lokalerne rummer også genstande fra sikringsstillingen, samt både nye og gamle fotos og kort af den.

Der er lukket for kommentarer.