Aktiviteter

2. verdenskrigs modstandsfolk mindes ved et arrangement den 4. maj på Vestre Kirkegård i Silkeborg.

Hjemmeværnet, Soldaterforeningerne i Silkeborg og omegn og Silkeborg Kirkegårde vil markerer og mindes 77 året for befrielsen i Mindelunden på Vestre Kirkegård i Silkeborg.

Vi vil traditionen tro nedlægge kranse ved mindestenen, og holde 1 minuts stilhed.

Det er vigtigt for os at vise vores taknemmelighed overfor de mange der kæmpede og de som faldt i krigsårene.

Lidt efterkl. 20.30 blev det, den 4. maj 1945 bekendtgjort, at de tyske tropper havde opgivet besættelsen idele af Danmark og havde overgivet sig til de allierede styrker.Og en euforisk glæde spredes udover landet.

Desværre er der igen krig i Europa, men alt det ubehagelige det medfører.

Vores tanker vil naturligvis også være hos de der her kæmper for deres ret til fred og frihed. Og de der mister deres nære.

Vi opfordre alle til at tænde lys i vinduerne, til ære og respekt, for tro og håb og frihed for fremtiden.

Arrangementet er åben for alle interesserede.