Du kan også være med i De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn

Som medlemmer kan optages:

 Danske statsborgere, der forretter eller har forrettet tjeneste i Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet, Hjemmeværnet, Civilforsvaret/Beredskabskorpset/Beredskabsstyrelsen samt uniformeret beredskabspersonel

 Endvidere kan optages danske statsborgere, der efter Selskabets suveræne vurdering har den rette forsvarsbroder ånd, men som ikke har haft mulighed for at forrette tjeneste ved Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet, Hjemmeværnet, Civilforsvaret/Beredskabskorpset/Beredskabsstyrelsen. Et sådant medlem optages med de samme rettigheder og pligter som øvrige medlemmer.

                                      - der er også plads til dig!

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar