Modtagere af fortjentstegn

Landsbestyrelsen for De Samvirkende Danske Forsvarsbroderselskaber

har på Dybøldagen den 18. april tildelt nedennævnte brødre hos

Forsvarsbrødrene for Silkeborg og Omegn

Forsvarsbrødrenes Fortjenestmedalje

som påskønnelse for, at de i særlig grad har gjort sig fortjent af Forsvarsbrodersagen.:

 

1974      Harald Nellemann Pedersen

1976      Egon Laursen

1976      Svend Sølvsten Sørensen

1993      Hans Aaboe

1996      Jørgen Kirkegaard

1999      Viggo Thomassen

2000     Bent Meldgaard

2001      Ingvard Tranbjerg Jensen

2013      Ole Pedersen

2016      Hans Pedersen

Der er lukket for kommentarer.