Forsvarsbrødrenes historie

Forsvarsbrødrenes historie:
De danske Forsvarsbrødre er direkte arvtagere fra VÅBENBRØDRENE, som var veteraner fra De Slesvigske Krige, 1848-1850 og 1864. De dannede våbenbroderforeninger, dels for at vedligeholde det gode kammeratskab fra krigenes år, dels for gennem deres foreninger at yde hjælp til syge og ofte invaliderede brødre og disses eventuelt trængende familiemedlemmer, men også for at dyrke deres fælles, stærke følelser for fædreland og kongehus. Da kun de soldater, der havde deltaget i De Slesvigske Krige, kunne blive medlemmer af VÅBENBRØDRENE, stod det klart, at tilgangen på et tidspunkt ville stoppe. Foreningerne ville derfor efterhånden automatisk blive reduceret til ingenting. Da der imidlertid stadigt var stor interessse for at føre de gode formål og tanker videre – og dertil fortsat behov for social hjælp og støtte – dannedes hen imod århundredets slutning de første FORSVARSBRODERSELSKABER, af gode, fremsynede mænd. Hurtigt bredte ideen sig som ringe i vandet og, mange selskaber dukkede op overalt i landet. Således har de gode formål og tanker båret bevægelsen og samlet brødrene over hele landet i nu mere end 100 år. Forsvarsbrødrenes formål er den dag i dag lige aktuelle, omend den sociale hjælp er overtaget af det offentlige. Men der er som ingensinde brug for alle gode kræfter i forsvarssagen. Silkeborg selskabet blev stiftet d. 29. marts 1879. Hids Herred selskabet (nu en afdeling af Silkeborg selskabet) blev stiftet d. 7. april 1874 og var dermed et af de ældste selskaber inden for De Samvirkende Danske Forsvarsbroderselskaber. Indlemmelsen fandt sted i 1986.

Der er lukket for kommentarer.